Könyvek

Víz tükrére történelmet írni…
Írta: Zubánics László   |   Kiadás éve: 2007

Víz tükrére történelmet írni…

(Helytörténeti írások)

Készült az Illyés Közalapítvány támogatásával
Kárpátaljai Magyar Könyvek 157.

Felelős kiadó: Dupka György

TARTALOM

I. Fejezet. Vidékünk várai.................................................................7
Bereg vármegye...................................................................................7
„Munkács magas kővára…”...........................................................7
Szentmiklós (Beregszentmiklós)..................................................24
Borsova vára................................................................................32
Kovászó........................................................................................33
A dédai Tóvár...............................................................................35
A guti földvár...............................................................................36
Máramaros vármegye......................................................................38
Huszt............................................................................................38
A dolhai várkastély.......................................................................44
A barankai vár..............................................................................52
Visk..............................................................................................53
Ugocsa vármegye.................................................................55
A nagyszőlősi Kankó vár..............................................................55
A királyházi Nyalábvár.................................................................57
Ung vármegye......................................................................60
Az ungvári vár..............................................................................60
Szerednye.....................................................................................63
Nevicke........................................................................................66
II.   fejezet. Vidékünk a családtörténet tükrében...................69
A siklósi herceg és báró Perényi család.......................................69
A pálóczi Pálóczi család...............................................................80
A gróf székesi Bercsényi család...................................................83
III. Fejezet. Érdekességek a történelem tárgyköréből...........88
Templomosok a Borzsa partján....................................................88