Könyvek

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján
Írta: Bagu Balázs   |   Kiadás éve: 2010

Bagu Balázs, 2010
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 198.
Szakmai tanácsadó: Závodszky Géza
Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Mihály

ISBN 978-963-9814-32-5
ISSN 1022-0283

TARTALOM

Előszó............................................................................................7
Bevezetés.......................................................................................9                   
I.  A  Kazinczy-hadtest.................................................................11
A hadrend.................................................................................11
Kazinczy Lajos életútja..........................................................17
Kazinczy Lajos életének fontosabb eseményei......................27
A Kazinczy-hadtest tisztjei....................................................29
Nagy idők tanúi......................................................................37
II. Munkács várának szerepe a szabadságharcban.................41
A munkácsi nemzetőrség........................................................41
A politikai foglyok szabadulása................................................43
Huszárcsapatok hazatérése......................................................44
A császáriak kivonulása a várból............................................44
A lengyel önkéntesek...............................................................48
A határ megerősítése..............................................................49
A podheringi csata.................................................................53
Ellentmondó utasítások...........................................................58                                                               
A vár feladása..........................................................................60
A várbörtön..............................................................................61
III. A szabadságharc emlékhelyei............................................62
Ung..........................................................................................62
Bereg.......................................................................................74
Ugocsa...................................................................................110
Máramaros............................................................................121
IV. Tanulmányok a szabadságharc témaköréből..................128
A szabadságharc ifjú hősei....................................................128
Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyei lelkészek
a szabadságharcban...............................................................134
V. Eseménynaptár....................................................................139
VI. Mellékletek.........................................................................144
Bémer László ungvári emléktáblájának avatása...................144
Az ungvári Petőfi -emléktábla avatása...................................145
Az ungvári Petőfi -szobor avatása..........................................147
A beregszászi nemzetőrség fennmaradt jegyzőkönyvei........149
A beregszászi Kossuth-mellszobor avatása...........................155
A beregszászi Petőfi -emléktábla avatása...............................156
A beregszászi Petőfi -szobor avatása.....................................157
A badalói Petőfi -emléktábla avatása.....................................158
Kossuth Ferenc levele Beregszász város polgárainak...........161
Bertók János levele szüleihez...............................................162
Egry János ugocsai alispán jelentése 1849-ből.....................164
Keresztyén Balázs emléktábla-avató beszéde.......................167
Pazar József visszaemlékezése..............................................169
A szerző önmagáról.....................................................................172
A szerző fontosabb cikkeinek, tanulmányainak és könyveinek
jegyzéke 2009 májusáig bezárólag............................................175