Könyvek

„Otthon a könny is édes”
Írta: Bakura Sándor, Dupka György, Kovács Elemér Kovács Erzsébet, Molnár D. Erzsébet, Tóth Zsuzsanna   |   Kiadás éve: 2009

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 197

.„Otthon a könny is édes” 1944–1955
Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok
és németek nyomában a Donyec-medencében

Bakura Sándor, Dupka György, Kovács Elemér
Kovács Erzsébet, Molnár D. Erzsébet, Tóth Zsuzsanna

Tanulmányok, hatásvizsgálatok, interjúk, riportok
hivatalos iratok, vallomások tükrében

Tartalom
Bevezetés ………………………………………………………...........5
I. Dupka György: Sztálini terrorakciók Kárpátalján………….........7
A kollektív büntetés forgatókönyve ……………………………......8
Egy átfogó akció előjátéka ……………………………………......9
Mozgósítás szovjetunióbeli munkára ………………………….....12
Perdöntő dokumentumok…………………………….....................14
1. A 4. Ukrán Front katonai tanácsának határozata………….......14
2. Petrov hadseregtábornok elvtársnak, a 4. Ukrán
Front főparancsnokának …………………………............……..16
3. Voronovnak, az NKVD Hadifoglyok és Internáltak Ügyei-
vel Foglalkozó Főparancsnokság (HIÜFF) helyettes
vezetőjének…...........................................................................17
4. Krivenkónak, az SZSZKSZ NKVD HIÜFF főnökének,
Moszkva.......................................................................................18
5. Krivenkónak, az SZSZKSZ NKVD HIÜFF főnökének……...18
6.  A 4. Ukrán Front lágerhálózata 1945. január 7-re …………....19
7. Voronovnak, az SZSZKSZ NKVD HIÜFF
főnökhelyettesének......................................................................19
8. Jermilov kapitánynak, a 2. sz. HGH parancsnokának……..19
9. Petrov altábornagynak, az SZSZKSZ NKVD HIÜFF
vezetőjének, Moszkva……………………………………..........20
Meghurcolt magyarok visszaemlékezéseiből…………………….20
Donbászi munkaszolgálaton, 1947–1955.....……………………….24
Szolyvai Emlékpark: a kárpát-medencei magyarság kegyhelye..26
Kárpótlás, rehabilitáció………………………………....…............27
Emlékművet a sztálinizmus magyar áldozatainak! ………………..27
A Szolyvai Emlékparkbizottság …………………………………28
A meghurcoltatásokra emlékeztető dátumok...………….………..29
Az elhurcolással, koncepciós perekkel, a második világ-
háború áldozataival kapcsolatos kutatómunka publikációja…........32
II. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai németek elhurcolása a
szovjet rendszer kiépítésének idején………………………...…..34

A városparancsnokság 2. számú parancsa ………………………....35
Ekschnit Margit, Várpalánka……………………………………..37
III. Bakura Sándor: a polgári lakosság internálása huszton...54
A német származású magyarok ………………………..................54
Weinrauch (született: Dán) Ilona …………………………………54
IV. Tóth Zsuzsanna: donbász ………………………....……….....68
Ismeretlen szerző verse, 1947…………………………………….68
A deportálás második hulláma.......................................................68
V. Kovács Erzsébet, Kovács Elemér: Utak a gyökerekhez ….......74
Hogy az unokák se felejtsék el …………………………………...74
A polgári lakosság internálása malenykij robotra
a Szovjetunióba...............................................................................76
Lesz-e Kárpátalján német újjászületés? …………………………..78
Donbász – „otthon a könny is édes” ……………………………...81
Kelet felé visz a vonat…………………………………………….82
Hatvan év múltán…………………………………………………82
Néhány szomorú számadat …………………………………….....83
A velünk élő történelem ………………………………………….83
A múltat végképp eltörölni? ………………………………………85
Jelenidő, Európa-láz ……………………………………………....87
A Sátán szeme…………………………………………………….89