Könyvek

A kisebbségek nemzeti-kulturális autonúmiájának jogi státusa: külföldi és hazai tapasztalatok
Írta: Gajdos István, Lazur Jaroszláv   |   Kiadás éve: 2006

Gajdos István, Lazur Jaroszláv
A kisebbségek nemzeti-kulturális autonúmiájának
jogi státusa: külföldi és hazai tapasztalatok

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 148.
Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Kovács Gábor

ISBN 963 86626-7-0
ISSN 1022-0283

T A R T A L O M

Bevezető …………………………..………………..................…………….5

1. fejezet.
A nemzeti-kulturális autonómia elmélet alapjai és evolúciója
 Ukrajnában .....................................................................................….9

1.1. A nemzeti-kulturális autonómia fogalma, jellemzői és fajtái …..........9
1.2. A nemzeti-kulturális autonómiával kapcsolatos politikai-jogi
 szemlélet fejlődése.............................................................................14
1.3. A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiájának
 evolúciója Ukrajnában.......................................................................30
Következtetések az 1. fejezetből ……………………………..................44

2. fejezet.
A nemzeti-kulturális autonómia jogi státusza a
 külföldi országokban…………………………………......................47

2.1. A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiáinak jogi alapjai
 a külföldi államok törvénykezése alapján ………..…………...........47
2.2. A kisebbségek nemzeti-kulturális autonóm szervei létrehozásának
 rendje a külföldi államok törvénykezése szerint ………………...…55
2.3. A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiáinak jogai és kötelességei  
 a külföldi államok törvénykezése alapján ………….................……67
Következtetések a 2. fejezetből …………………………………………76

3. fejezet.
A nemzeti-kulturális autonómia fejlődésének perspektívái
 Ukrajnában ……………………………………………………..…. 78

3.1. A nemzeti-kulturális autonómia jogi alapjai fejlődésének
 perspektívái Ukrajnában ………………………………………..…..78
3.2. A nemzeti-kulturális autonómia szervei kialakításának ukrajnai   
 koncepciója …………………………………………………………86
3.3. A nemzeti-kulturális autonómia szervei jogi státuszának
 koncepciója Ukrajnában................................................................…96
Felhasznált irodalom ……………………....……………......................102