Könyvek

Identitás és hit II.
Írta: Pilipkó Erzsébet   |   Kiadás éve: 2009

Pilipkó Erzsébet
IdentItás és hIt  II.
A kárpátaljai  magyar görög katolikusok identiikációs útjai
Kárpátaljai Magyar Könyvek

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 193.
Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Nagy Emese

ISBN 978-963-9814-30-1
ISSN 1022-0283

Tartalomjegyzék

Magyar ortodoxok a kárpátaljai Tiszaháton....................5

„Melyik templomba jár, amelyiken kereszt vagy amelyiken kakas van?
Egy magyar-ruszin házasság története.........................................................42

„... a hagyományt nem lehet átállítani...” Közösségek
viszonya Kárpátalján a görög katolikus egyház
ke leti szertartásának nyugati elemeihez.......................48

A „nemlétező” görög katolikus egyház működése
Kárpátalján 1949-től 1989-ig.......................................64