Könyvek

Nemzeti kisebbségek nemzetközi és ukrajnai jogvédelme
Írta: Dr. Tóth Mihály   |   Kiadás éve: 2004

Dr. Tóth Mihály, 2004
Nemzeti kisebbségek nemzetközi és ukrajnai jogvédelme (Monográfia)

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 129.
Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Kovács Péter

ISBN 963 86567 00
ISSN 1022-0283

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ.................................................................................................................................5

I. FEJEZET.

A nemzeti kisebbségek fogalma. A nemzeti kisebbségek nemzetközi-jogi védelme  
               fejlődésének szakaszai.........................................................................................................7
1.1. A nemzeti kisebbség koncepciójáról...................................................................................7
1.2. Történelmi szempontok és a nemzeti kisebbségek jogai alakulásának és
 fejlődésének jelenlegi tendenciái..............................................................................14
A nemzeti kisebbségek védelme a Nemzetek Szövetségének rendszerében......................16
A nemzeti kisebbségek nemzetközi védelmének fejlődése az ENSZ rendszerében........21
A kisebbségek jogvédelmének jogi szabályozása a többoldalú és
  kétoldalú szerződésekben..............................................................................................23
A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a regionális szervezetek szintjén.
Az Európa Tanács...........................................................................................................25
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ).......................................29
A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a szubregionális szervezetek és
a kétoldalú kapcsolatok szintjén. Közép-Európai Kezdeményezés...................................32
A Független Államok Közössége (FÁK)......................................................................33
Kétoldalú egyezmények................................................................................................35
Korszerű szemléletek.....................................................................................................38
1.3. A nemzeti kisebbség fogalmának meghatározása a mai nemzetközi
 dokumentumokban....................................................................................................44
          A felhasznált forrásmunkák jegyzéke.....................................................................................52

II. FEJEZET.

A nemzeti kisebbségek jogainak védelme – az emberi jogok nemzetközi
                   védelmének összetevője......................................................................................................58
2.1. Az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak kölcsönös viszonya a
 nemzetközi dokumentumokban....................................................................................58
2.2. A nemzeti kisebbségek jogainak osztályozása a nemzetközi jog dokumentumaiban....63
2.3. A nemzeti kisebbségek önrendelkezési jogának problémája............................................65
2.4. A nemzeti kisebbségek jogainak törvénybe foglalása és rendszerezése a nemzetközi-jogi
dokumentumokban...............................................................................................................80
1. Általános, alapvető jogok..............................................................................................81
2. Különleges kompenzációs jogok...................................................................................83
2.1. Nyelvhasználathoz való jog.........................................................................................83
2.2. Oktatáshoz való jog......................................................................................................87
2.3. A saját szervezetekhez való jog....................................................................................92
2.4. Az akadálytalan érintkezéshez való jog.......................................................................92
2.5. Az információhoz való jog...........................................................................................93
2.6. Jog az arányos részesülésre az állami és társadalmi szolgálatból.......................................94
2.7. Jog a határozatok elfogadásában való részvételhez – a politikai
 képviselethez való jog..............................................................................................95
2.8. A kisebbségek joga az önkormányzathoz – az autonómiához való jog.........................97
2.5. A kisebbségi jogok betartásának a nemzetközi szervezetek általi ellenőrzése és az
 államok felelőssége e téren viselt kötelezettségeik megszegéséért..................................102
A felhasznált forrásmunkák jegyzéke...................................................................................114

III. FEJEZET.

A nemzeti kisebbségek jogai egyetemes és regionális jellegű nemzetközi                            
                  szabványainak átültetése az ukrán törvényhozásba.......................................................116
3.1. A nemzeti kisebbségek jogai védelmének jogi alapjai és szervezési
 feltételei Ukrajnában..................................................................................................116
3.2 A jogvédelem jogi alapjai és szervezési feltételei............................................................118
3.3. A nemzetközi-jogi dokumentumok előírásai és normái az ukrán törvényhozásba
 történőátültetésének problémái...............................................................................128
A felhasznált forrásmunkák jegyzéke.................................................................................138
Következtetések...........................................................................................................................140
A nemzeti kisebbségek egyes jogainak törvénybefoglalása a nemzeti törvényhozás bizonyos
  jogszabályaiban és Ukrajna bizonyos nemzetközi egyezményeiben.............................................144