Könyvek

Identitás és hit III.
Írta: Pilipkó Erzsébet   |   Kiadás éve: 2010

Pilipkó Erzsébet
Identitás és hit III.
A kárpátaljai magyar görög katolikusok identifi kációs útjai
Dr. Udvari István emlékének ajánlom

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 204.
Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Kővy Márta
ISBN 978-963-9814-34-9
ISSN 1022-0283

Tartalomjegyzék

A munkácsi egyházmegye ugocsai területének nyelvi
változásai a történeti források alapján............................................5
A szakrális tárgyrendszerek változásai a bizánci rítusú
katolikus néphagyományban Kárpátalján.....................................48
Kapcsolatok egy kárpátaljai ruszin telepesfaluban.......................58
„ ... az evángáriomra esküdtem, úgy vót...” Egyházi
fogadalomtétel Kárpátalján….......................................................68
Identitás-(re)konstrukciók A kárpátaljai magyar
görög katolikusok identifi kációs útjai...........................................76
A „határmentiség” traumái a kárpátaljai életben........................102
TURIZMUS A HATÁRON,
AVAGY A TURIZMUS HATÁRA
A tiszaújlaki-tiszabecsi kishatárátkelő........................................110