Könyvek

Nagy Zoltán Mihály – Túl a fényeken
Írta: Nagy Zoltán Mihály   |   Kiadás éve: 2012

Túl a fényeken
(A Messze még az alkonyat című versesregény-trilógia harmadik része)
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 217.
Nagy Zoltán Mihály, 2012
Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Barzsó Tibor
ISBN 978-963-9814-48-6
ISSN 1022-0283

AZ OLVASÓK FIGYELMÉBE

Aki hajlandó volt vagy lesz elolvasni trilógiámat, óhatatlanul
észrevette vagy észre fogja venni a hősöm gondolatmonológját színesítő,
kifejezőbbé tevő szándékkal, a saját szövegformátumhoz hasonló
sortördeléssel alkalmazott „vendégszövegeket”.
Ezek túlnyomó többségét elismert és kevésbé ismert költőink
verseiből, kisebb részét a Bibliából és a Magyar Hírlapban megjelent
publikációkból emeltem be a regénybe.

Szépirodalmi műben az idézetek forrásának lábjegyzetekben való
jelzése vélhetőleg furcsán hatott volna, ugyanakkor az olvasó joggal
várja el a tájékoztatást, ezért úgy döntöttem, a befejező rész végén –
számozás nélküli jegyzet formájában – megnevezem forrásaimat.
Íme (ábécérendben):

Bagu Balázs, Biblia, Dalmay Árpád, József Attila, Kecskés Béla,
Kovács Vilmos, Lezsák Sándor, Madách Imre, Mádl Ferenc, Magyar
Hírlap, Nagy László, Petőfi Sándor, Sütő Kálmán, Széchenyi István,
Tompa Mihály, Vári Fábián László, Vörösmarty Mihály.

Az említettek mellett két alkalommal saját verseimből is idéztem.

A szerző