Könyvek

KÁRPÁTALJAI MAGYAR FÉRFIAK A SZOVJET LÁGEREKBEN
Írta: Dr. Dupka György   |   Kiadás éve: 2017

Kárpátaljai Magyar Könyvek — 267.
(történetek, visszaemlékezések, emlékiratok)
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
Megjelentetését támogatta a Gulág Emlékbizottság
Összeállította: Dr. Dupka György
Intermix Kiadó
Felelős szerkesztő: Csordás László
A kötet borítója Matl Péter grafi kájának felhasználásával készült
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
A könyv elektronikus változata:
www.kmmi.org.ua (Adattár, könyvek)

ISBN 978-615-5757-01-3
ISSN 1022-0283